TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Teknoloji Fakültesi

Bilimsel Hazırlık Başarı Durumu Hesaplama

13/05/2015 17:14:50 - 13/05/2015 17:14:50 - 6005 Okunma

Bilimsel Hazırlık Öğrencileri Başarı durumu

MADDE 17 – (1) Bilimsel Hazırlık Programı süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Ders Başarı Notu, yıl içerisinde yapılan ara sınavların ortalamalarının % 50’si ile Bahar yarıyılı sonunda yapılan yıl sonu veya bütünleme sınavının % 50’si toplanarak her bir ders için hesaplanır.

(3) Bilimsel Hazırlık Programı Genel Başarı Notu, her bir dersin Ders Başarı Notu ile bu Yönergenin 9 uncu maddesinde belirtilen ders ağırlıkları kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır:

Bilimsel Hazırlık Programı Genel Başarı Notu = Matematik Ders Başarı Notu * % 45 + Fizik Ders Başarı Notu * % 35 + Kimya Ders Başarı Notu * % 20

(4) Sınav notlarının ortalamasının hesabında kesir sayıları 0,5 veya üzeri ise üst tamsayıya, aksi takdirde alt tamsayıya yuvarlanır.

(5) Öğrencinin yıl sonunda almış olduğu değerlendirme puanı 100 tam not üzerinden 65 ve üzerinde ise öğrenci Bilimsel Hazırlık Programında başarılı sayılır.

(6) Bilimsel Hazırlık Programında başarılı olan öğrenciler, üniversiteye girişte kaydoldukları Teknoloji Fakültesi Programına 1 inci sınıftan başlarlar.

Bilimsel Hazırlık Programı Yönergesi

Bilimsel Hazırlık Yönergesi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.