TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Teknoloji Fakültesi

Tanıtım

25/08/2014 10:20:14 - 12/11/2018 10:20:14 - 8053 Okunma

13 Kasım 2009 tarih ve 2009-15546 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılması ve aynı Yükseköğretim Kurumlarına bağlı olarak Teknoloji Fakülteleri kurulmuştur. Üniversitemizde Teknoloji Fakültesi Kayalı Kampüsü Merkezi Derslik 2 binasında çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Teknoloji Fakültesi bünyesinde  Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile Yükseköğretim Yürütme  Kurulu’nun 20.02.2013 tarihli toplantısında açılması kabul edilen Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü,  Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı açılmıştır.


Fakültemize bağlı bölümlerde lisans eğitimi dört yıldır. Bölümlerde ilk iki yıl, ağırlıklı olarak temel mühendislik derslerinin verildiği bir programın ardından, üçüncü yıldan itibaren mesleki dersler ile seçimlik derslerin yer aldığı bir program tasarlanmıştır.


Teknoloji Fakültesinde, Mühendislik eğitiminde alınan kuramsal bilgilerin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi önemli bir yer tutar. Bu amaçla kurulan laboratuvarlar, öğrencilerimize üst düzey pratik yapma imkanı verecektir. Ayrıca Teknoloji fakültelerinde uygulanacak olan bir sistemle öğrencilerimize sanayi stajı planlanmış olup, böylece edinilen kuramsal bilgilerin gerçek hayata aktarılabilmesi için İşyeri Eğitimi ve Stajlardan oluşan bir programa sahiptir. Bu amaçla; öğrencilerimiz, 2. Sınıfın sonunda 36 ve 3. Sınıfın sonunda 36 olmak üzere toplam 72 işgünü stajlarını Türkiye’de ya da yurtdışında yapabilmektedir. Buna ilaveten 7. Yarıyılda “İşyeri Eğitimi”ni Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı ilgili sanayi kuruluşlarında gerçekleştirecektir.

 

tanıtım

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.